Shildon Tandoori
Shildon Tandoori

Shildon Tandoori

Shildon Tandoori

Shildon Tandoori

Menu Shildon Tandoori

.

About Shildon Tandoori

.

Restaurant location Shildon Tandoori

.